Μαθηματικά ΣΤ΄

Διαιρέτες

Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί

      ΜΚΔ - ΕΚΠ.

Κλάσματα

       Αισθητοποίηση κλασμάτων

Αισθητοποίηση κλασμάτων 2

Δεκαδικά κλάσματα

Πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων

Εξισώσεις 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ.pdf (209,6 kB)

Αντιστοιχίζω

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Ερωτήσεις Σωστού - Λάθους

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ

Δες εδώ τα διάφορα γεωμετρικά στερεά!

Εμβαδόν ορθογωνίου και τετραγώνου

Λόγος

Δοκιμάστε τις γνώσεις σας στα ανάλογα και αντίστροφα ποσά

Όγκος

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Επεξεργασία δεδομένων

 

Σχεδιάζω ιστογράμματα

Ταξιμομώ δεδομένα - Φτιάχνω ραβδογράμματα

Ερώτηση συμπλήρωσης κενών

Ερωτήσεις Σωστού - Λάθους

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Μοτίβα

Ερωτήσεις Σωστού - Λάθους

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

Πολύγωνα

Άσκηση αντιστοίχισης στα Πολύγωνα

Άσκηση στα είδη των γωνιών

Υπολόγισε τη σωστή γωνία στο παιχνίδι και ρίξε το διαστημόπλοιο.

Δες πώς σχεδιάζω γωνίες

Μάθε για τα Τρίγωνα 

Άθροισμα γωνιών τριγώνου